Rabu, 18 Februari 2009

..:: IkUtiLah maNhAJ yAnG PeRtaMa ::..

Sesiapa yang di dalam darahnya mengalir rasa cinta kepada manhaj as-Salafus Shalih, maka ia tidak akan pernah melepaskannya untuk selamanya.

Seseorang yang mahu mempelajari dan memahami ilmu-ilmu al-Salaf al-Soleh (generasi pertama yang soleh), merasai ‘makanan’ dan minum dari ‘sumber’ mereka serta berteduh di bawah teduhan mereka, maka ia tidak akan ingin memilih jalan (manhaj) lain selain jalan mereka ini yang menarik dan menyenangkan bagi setiap orang yang melaluinya. Jalan mereka adalah jalan yang benar dan lurus, adapun jalan yang lain adalah jalan yang berliku-liku. Jalan mereka adalah jalan yang mudah adapun jalan yang lainnya adalah jalan yang sukar dan memenatkan.

Jalan mereka adalah jalan yang terang, tidak ada bahaya yang mengancam, mudah untuk dilalui, aman, selamat sampai di tujuan dan membawa kita ke akhir perjalanan yang baik, sehingga akhirnya kita dapat meraih kebahagiaan dalam kehidupan ini.

Bagi setiap orang yang takut kepada Rabbnya, ingin memperbaiki diri dan ingin menjaga agamanya hendaklah mengikuti jalan mereka. Iaitu jalan yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah S.A.W dan diikuti oleh para sahabat, tabi’in dan para Imam Islam, sama ada dalam hal akidah, ibadah, ilmu, akhlak, perilaku, dakwah mahupun jalan hidup.

Manhaj atau jalan al-Salaf al-Soleh adalah memahami Al-Quran dan sunnah Rasul s.a.w berdasarkan pemahaman para sahabat, mengamalkan kandungan Al-Quran dan sunnah Rasul s.a.w, menjauhkan yang lain, meninggalkan segala bentuk bid’ah, kesesatan dan segala bentuk mazhab yang tidak sesuai dengan manhaj yang lurus dan diridhai ini. Mudah-mudahan Allah s.w.t mengumpulkan kita semua bersama golongan al-Salaf al-Soleh yang bersih tersebut, kerana golongan mereka adalah golongan yang selamat dan diberi pertolongan.

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka “ (QS 6:90)

Adapun golongan-golongan yang tersesat, lari dari yang hak dan mempunyai pandangan berdasarkan aliran yang sesat, maka golongan-golongan tersebut sama sekali tidak akan mampu menarik orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikannya. Sesiapa yang di dalam darahnya mengalir rasa cinta kepada manhaj as-Salafush shalih, maka ia tidak akan pernah melepaskannya untuk selamanya.

Salam hormat kepada pimpinan tersebar dan Rasul yang paling mulia, baginda Rasulullah s.a.w, salam hormat juga kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat, tabi’in, Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibnu Al-Mubarak, Abu Hanifah, Malik, Syafi’I, Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibu Abdul Wahab. Ya Allah, berilah kami kecintaan kepada mereka yang tulus hanya demi Engkau, kamu melakukan kecuaian dalam beramal, maka kumpulkanlah kami bersama mereka, kerana Rasulullah s.a.w telah bersabda:

“Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. (Muttafaqun ‘alaih)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan